Tập đoàn Manwa Education Group.Học viện giáo dục
quốc tế Manwa

Chính sách bảo mật
(Chính sách,thông tin bảo mật cá nhân)

Lời tuyên thệ

Tập đoàn Manwa Education Group hiểu rõ được tầm quan trọng về thông tin cá nhân của khách hàng.Chúng tôi sẽ quản lí và sử dụng những thông tin của khách hàng ở phía dưới một cách thích hợp.

Quản lí thông tin cá nhân

Để giữ cho thông tin cá nhân được chính xác và mới nhất và để ngăn chặn việc tiếp cận trái phép, mất mát, thiệt hại, giả mạo, rò rỉ...thông tin cá nhân, công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như bảo trì các hệ thống an ninh, bảo trì hệ thống quản lý, và giáo dục nhân viên kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp an toàn và quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng sẽ được sử dụng qua e-mail và tài liệu để hướng dẫn,liên hệ, thông báo về các sản phẩm và dịch vụ kinh doanh .Đồng thời trả lời các câu hỏi từ khách hàng.

Cấm tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty sẽ quản lý một cách thích hợp thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ trong các trường hợp sau

  • 1.Trong trường hợp, nhận được sự đồng ý của khách hàng, ủy thác cho các bên liên quan để cung cấp các dịch vụ theo như mong muốn của khách hàng và đúng theo quy định của pháp luật.
  • 2.Trong trường hợp, nhận được yêu cầu từ các tổ chức như tòa án và cảnh sát theo luật và quy định.
  • 3.Khi có một điều khoản đặc biệt trong luật pháp.
  • 4.Trong trường hợp,có sự tổn thất về tính mạng,cơ thể,tài sản,danh dự của khách hàng hoặc bên thứ ba mà không thể lấy được sự đồng ý của người ủy thác.
  • 5.Khi cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc dịch vụ của công ty khỏi các hành động trái với pháp luật và quy định hoặc các điều khoản sử dụng mà không nhận được sự đồng ý của người ủy thác
Biện pháp an toàn thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật có thể để đảm bảo tính chính xác và an toàn thông tin cá nhân.

Điều tra cá nhân

Nếu khách hàng muốn hỏi, sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ trả lời sau khi xác nhận rằng khách hàng là chính người đó.

Tuân thủ và đánh giá các quy phạm,luật pháp

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp ,các quy định của Nhật bản và các tiêu chuẩn khác áp dụng cho thông tin cá nhân được nắm giữ, và sẽ xem xét ,cải thiện nội dung của chính sách này sao cho phù hợp.

Các điều cần chú ý

Thông tin cá nhân mà các giảng viên dùng cho việc giảng dạy đã được xác định có bao gồm thông tin cá nhân
Về nguyên tắc, bạn không được phép liên hệ với giảng viên ngoài các dịch vụ của chúng tôi, cho dù bạn lên trường hay qua online. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự rò rỉ thông tin cá nhân của bạn do trao đổi cá nhân với giáo viên.

Về công khai và sửa đổi

Trong trường hợp sửa đổi và đăng ngày bắt đầu công khai,chúng tôi sẽ đăng ngày giờ đó

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Học viện giáo dục quốc tế Manwa

1-5-17, Nishihonmachi, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

tel.+81-6-6616-9086

fax.+81-6-6599-9347

e-mail. info@manwa-education.com