Tập đoàn Manwa Education Group.Học viện giáo dục
quốc tế Manwa

Hướng dẫn nhập học

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các thủ tục nhập học cho từng khóa học
Có sự khác nhau về thời gian nộp đơn và giấy tờ cần thiết,
vì vậy hãy kiểm tra từng mục để biết chi tiết.

Khóa học lên cao

Thời gian nhập học
Kì tháng 4(2 năm)・Kì tháng 10(1 năm 6 tháng)
Thời gian nộp hồ sơ
Kì tháng 4(ngày 1 tháng 8~ngày 30 tháng 11)・Kì tháng 10(ngày 1 tháng 2~ngày 31 tháng 5)
Giấy tờ cần thiết

Người nộp đơn

 1. ① Đơn xin nhập học・Tờ lí lịch・Bản lí do du học(※Có giấy mẫu)
 2. ② Văn bằng gốc của trường cuối cùng(bằng tốt nghiệp)、bảng điểm(học bạ)
 3. ③ Giấy xác nhận sinh viên (sinh viên đang học)
 4. ④ Giấy xác nhận nhân viên(người đang đi làm)
 5. ⑤ Giấy chứng nhận học tiếng Nhật
 6. ⑥ Bằng tiếng Nhật (JLPT、JTEST,NATTEST, J-CERT,TOPJ)
 7. ⑦ Ảnh 6 tấm(4cm×3cm)
 8. ⑧ Bản photo hộ chiếu
  (Vui lòng nộp bản sao của trang có tên và ảnh trên hộ chiếu.
  Trong trường hợp đã từng đi Nhật thì cần nộp cả bản sao của trang có dấu con tem.)

Người bảo lãnh kinh phí(ở trong nước)

 1. ① Đơn xin bảo lãnh kinh phí(※Có mẫu sẵn)
 2. ② Giấy chứng minh số dư ngân hàng
 3. ③ Giấy chứng nhận tiền trong tài khoản
  (bản sao của sổ ngân hàng trong vòng 3 năm qua.)
 4. ④ Giấy chứng nhận nghề nghiệp ,giấy phép kinh doanh
  (tự kinh doanh)
 5. ⑤ Giấy chứng minh thu nhậ (trong vòng 3 năm qua.)
 6. ⑥ Sổ hộ khẩu

Người bảo lãnh kinh phí (ở Nhật)

 1. ① Đơn xin bảo lãnh kinh phí(※Có mẫu sẵn)
 2. ② Giấy chứng minh số dư ngân hàng
 3. ③ Bản sao của sổ ngân hàng trong vòng 3 năm qua
 4. ④ Giấy chứng nhận nghề nghiệp,
  giấy phép kinh doanh(tự kinh doanh)
 5. ⑤ Giấy chứng minh thu nhập
  (trong vòng 3 năm qua.)
 6. ⑥ Giấy chứng nhận mối quan hệ với học viên
 7. ⑦ Thẻ cư trú
 8. ⑧ Copy thẻ ngoại kiều(đối với người nước ngoài)
Tải các tài liệu
Quá trình cho đến khi nhập học
 1. 1Nộp hồ sơ đến trường.Vui lòng thanh toán phí xử lí hồ sơ.
 2. 2Xét hồ sơ tại trường .Trong trường hợp đỗ sẽ gửi hồ sơ lên cục để xin tư cách lưu trú.
 3. 3Thông báo kết quả tư cách lưu trú (trước thời điểm nhập học một tháng).
 4. 4Thanh toán học phí vào tài khoản đã được chỉ định của trường.
 5. 5Sau khi xác nhận nộp tiền,nhà trường sẽ gửi giấy tư cách lưu trú và giấy nhập học.
 6. 6Sau khi đã hoàn thiện hồ sơ,vui lòng mang đến lãnh sự quán,đại sứ quán Nhật Bản để xin visa.
 7. 7Thông báo về lịch trình bay và ngày nhập quốc đến trường.
 8. 8Cố gắng thu xếp để đến trường cho kịp lễ nhập học.

Khóa học ngắn hạn

Thời gian nhập học
Tháng 1,tháng 4,tháng 7,tháng 10
Thời gian nộp hồ sơ
Vui lòng gửi hồ sơ vào trước tháng,tháng bắt đầu nhập học
※Trong trường hợp có nguyện vọng đăng kí khóa học khi khóa học đã diễn ra thì vui lòng liên hệ đến trường.
Hồ sơ cần thiết
 1. ① Đơn nhập học
 2. ② Bản photo hộ chiếu
 3. ③ Ảnh 2 tấm
Tải các tài liệu
Quá trình đến khi nhập học
 1. 1Xin vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký và gửi bằng e-mail hoặc thư cùng với các giấy tờ cần thiết.
 2. 2Nhà trường sẽ liên lạc với bạn để thông báo về việc thanh toán học phí.
 3. 3Sau khi đã xác nhận thanh toán ,nhà trường sẽ gửi bạn giấy nhập học và các giấy tờ khác..
 4. 4Vui lòng chuẩn bị visa để có thể nhập cảnh.
 5. 5Thông báo về lịch trình bay và ngày nhập quốc đến trường.
 6. 6Cố gắng thu xếp để đến trường cho kịp lễ nhập học.

Học riêng・Học Nhóm・Khóa luyện thi

Thời kì nhập học
Bất kì lúc nào (Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lịch trình riêng tại thời gian bắt đầu khóa học luyện thi.)
Thời gian nộp hồ sơ
Bất kì lúc nào
Hồ sơ cần thiết
 1. ① Đơn nhập học
 2. ② Bản photo của hộ chiếu hoặc thẻ ngoại kiều
 3. ③ Ảnh 3 tấm
Quá trình đến khi nhập học
 1. 1Chúng tôi sẽ hỏi bạn về nội dung bài học,thời gian,khóa học.
 2. 2Sau khi xác nhận, xin vui lòng điền vào mẫu đơn và gửi đến trường cùng với các tài liệu cần thiết.
 3. 3Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để thông báo về việc thanh toán học phí.